Logo ProWEB - Slovakia

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti ProWEB – Slovakia s.r.o , so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, IČO: 54 234 735, zapísanej vo verejnom registri vedenom na okresnom súde v Bratislave, oddiel Sro, vložka 156834/B (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IČO
 • DIČ, IČ DPH

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH je nutné spracovať za účelom vytvorenia faktúr a spravovania projektu . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 2 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti www.proweb-slovakia.sk/kontakt

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Poskytovateľ webhostingu : Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928, DIČ: 202 186 92 34, IČ DPH: SK 202 186 92 34
  • Účtovná kancelária : MERIT Consulting s.r.o, Štvrtok 51, 913 05 Štvrtok, IČO: 47 464 925, DIČ: 202 390 71 27 IČ DPH : SK 202 390 71 27
  • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva :
   • nolimit | DEVELOPERS, s.r.o.,
   • Reservio s.r.o.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.