Logo ProWEB - Slovakia

Odpovede na vaše načastejšie otázky.

Spoznajte lepšie nás a naše služby

Prečítajte si odpovede na vaše načastejšie otázky.

Čo je digitálne sídlo? Digitálne sídlo je moderný koncept, ktorý sa vzťahuje na online prezentáciu alebo platformu určenej na digitálnu identitu a zastúpenie spoločnosti, organizácie alebo jednotlivca na internete. Môže to byť vo forme webovej stránky, webu na sociálnych sieťach, blogu alebo e-commerce platformy. Digitálne sídlo slúži na prezentáciu informácií o spoločnosti, poskytovanie služieb alebo predaja výrobkov. Je to miesto, kde sa návštevníci môžu dozvedieť viac o danej organizácii a komunikovať s ňou. Digitálne sídlo môže byť dôležitou súčasťou online stratégie a marketingového úsilia, pretože pomáha budovať dôveru, zlepšovať viditeľnosť a získavať nových zákazníkov.
Prečo mať digitálne sídlo?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je dôležité mať digitálne sídlo:

 1. Prítomnosť na internete: V dnešnej digitálnej dobe je dôležité mať prítomnosť na internete, aby ste boli dostupní a viditeľní pre potenciálnych zákazníkov. Digitálne sídlo vám umožňuje prezentovať svoje produkty, služby a informácie o vašej spoločnosti online.
 2. Zvýšenie viditeľnosti: Digitálne sídlo vám umožňuje byť viditeľným vo vyhľadávačoch a na sociálnych sieťach. To vám pomáha zvýšiť návštevnosť, získavať nových zákazníkov a posilňovať vašu online reputáciu.
 3. Komunikácia s cieľovou skupinou: Digitálne sídlo vám poskytuje kanál na komunikáciu s vašou cieľovou skupinou. Môžete zdieľať informácie, poskytovať hodnotný obsah a budovať vzťahy so zákazníkmi prostredníctvom blogov, newsletterov, sociálnych médií a ďalších interakčných nástrojov.
 4. Predstavenie vašej spoločnosti: Digitálne sídlo vám umožňuje predstaviť svoju spoločnosť, jej hodnoty, históriu a tím. Môžete prezentovať svoje portfólio, referencie a prípadové štúdie, čo vám pomôže získať dôveru u potenciálnych zákazníkov.
 5. Online predaj a rezervácie: Ak ponúkate produkty alebo služby, digitálne sídlo vám umožňuje ich predávať online. Môžete implementovať rezervačné systémy, online obchody a platobné brány, čo vám umožní zvýšiť príjmy a uľahčiť zákazníkom nákup či rezerváciu.
 6. Sledovanie a analýza: Digitálne sídlo vám umožňuje sledovať a analyzovať údaje o svojich návštevníkoch. Môžete získavať informácie o ich správaní, preferenciách a záujmoch, čo vám pomôže lepšie pochopiť svoju cieľovú skupinu a prispôsobiť svoje marketingové aktivity.

Celkovo povedané, digitálne sídlo je dôležitým nástrojom pre prezentáciu, komunikáciu a rast vášho podnikania v online prostredí. Pomáha vám získať nových zákazníkov, posilňovať vzťahy so stávajúcimi zákazníkmi a zvyšovať vašu konkurencieschopnosť.

Aký je rozdiel medzi webstránkou a digitálnym sídlom?
 • Webstránka je jednoduchším konceptom a zahŕňa jednu alebo viacero stránok, ktoré tvoria internetovú prezentáciu pre určitú organizáciu, spoločnosť alebo jednotlivca. Webstránka môže obsahovať informácie o produktoch, službách, kontaktné údaje, blogy, portfóliá a ďalšie relevantné informácie. Je to základný stavebný kameň pre prítomnosť na internete a slúži na prezentovanie informácií a komunikáciu so zákazníkmi.
 • Digitálne sídlo je pokročilejším konceptom a zahŕňa viac ako len webstránku. Je to kompletná online platforma, ktorá kombinuje webstránku s ďalšími interaktívnymi nástrojmi a funkciami, ako sú rezervačné systémy, online obchody, chatovacie funkcie, integrované platobné brány, CRM systémy a ďalšie. Digitálne sídlo je komplexným riešením, ktoré umožňuje organizácii alebo podnikateľovi riadiť a spravovať svoju online prítomnosť a interakciu so zákazníkmi na jednom mieste.

Hlavný rozdiel medzi webstránkou a digitálnym sídlom je v ich rozsahu a schopnostiach. Webstránka je základným prvkom online prítomnosti, kde organizácia poskytuje informácie o svojich produktoch alebo službách. Na druhej strane, digitálne sídlo je komplexnejším a interaktívnejším prostredím, ktoré poskytuje viacero nástrojov a funkcionalít na zlepšenie interakcie so zákazníkmi, zjednodušenie transakcií a správu podnikania online.

Je dôležité si uvedomiť, že termín "digitálne sídlo" sa môže v rôznych kontextoch využívať s rôznym významom. Všeobecne sa však jedná o rozšírený koncept webstránky, ktorý zahŕňa ďalšie interaktívne funkcie a nástroje.

Mám Facebook fanpage. Načo mi bude digitálne sídlo?

Digitálne sídlo môže byť pre vás prospešné aj v prípade, že už máte Facebookovú fanpage. Tu je niekoľko dôvodov, prečo by ste mali zvážiť vytvorenie digitálneho sídla:

 1. Vlastná identita a kontrola: Digitálne sídlo vám umožní mať vlastnú online identitu mimo sociálnych médií. Budete mať kontrolu nad obsahom, dizajnom a funkciami vášho sídla, čo vám umožní vytvoriť jedinečnú a profesionálnu online prítomnosť.
 2. Flexibilita a rozšíriteľnosť: Digitálne sídlo poskytuje väčšiu flexibilitu a rozšíriteľnosť ako sociálne médiá. Môžete vytvoriť vlastné stránky, prispôsobiť ich podľa svojich potrieb a pridať rôzne funkcie a nástroje, ako sú rezervačné systémy, blogy, obchody a ďalšie.
 3. Nezávislosť od algoritmov: Na rozdiel od sociálnych médií, kde organický dosah vášho obsahu môže byť obmedzený algoritmami, digitálne sídlo vám poskytuje priame spojenie so svojimi návštevníkmi. Môžete komunikovať s nimi bezprostredne a získať väčšiu kontrolu nad tým, ako a kedy sa vaša správa dostane k vašej cieľovej skupine.
 4. Väčšia dôveryhodnosť a profesionalita: Digitálne sídlo vytvára dojem dôveryhodnosti a profesionalizmu voči vašim zákazníkom. Zároveň poskytuje viac priestoru na prezentáciu vašich služieb, portfólia, referencií a ďalších informácií, čo môže viesť k zvýšeniu dôvery a potenciálnemu nárastu zákazníkov.
 5. Vlastné dáta a analýzy: S digitálnym sídlom máte prístup k vlastným dátam a analýzam. Môžete sledovať návštevnosť, správanie používateľov a získať užitočné informácie pre svoje podnikanie. To vám umožní lepšie porozumieť svojej cieľovej skupine a prispôsobiť svoje marketingové aktivity.

Digitálne sídlo a Facebooková fanpage môžu byť vzájomne doplňujúce sa nástroje. Facebooková fanpage je užitočná pre komunikáciu a interakciu so zákazníkmi na sociálnych médiách, zatiaľ čo digitálne sídlo vám poskytuje väčšiu kontrolu, flexibilitu a rozšíriteľnosť. S vlastným digitálnym sídlom môžete budovať svoju online prítomnosť a rozvíjať svoje podnikanie na viacerých úrovniach.

Koľko stojí vytvorenie digitálneho sídla? Cena digitálneho sídla sa pohybuje podľa požiadaviek individuálneho projektu. Nie je možné presne stanoviť konkrétnu sumu. Ceny uvádzané na tomto webe sú orientačné. Pre individuálnu cenovú kalkuláciu nás kontaktujete cez tento odkaz. Cenová kalkulácia je spoplatnená podľa nášho cenníka. Pri realizácii projektu je táto cena odpočítaná z celkovej sumy digitálneho sídla.
Poskytujete aj nejaké zľavy? Zľavy je možné poskytnúť začínajúcim živnostníkom, alebo začínajúcim firmám ( do 1 roka od založenia ) a to vo výške 10% z ceny projektu. Druhý typ zľavy je pre verných klientov, kde je výška zľavy individuálna. Záleží na tom, ako dlho spolupracujeme na Vašich projektoch.
Je môžné zaplatiť tvorbu digitálneho sídla na splátky? Áno, môžete. Tvorbu digitálneho sídla vieme rozložiť na 1 zvýšenú splátku a maximálne 12 mesačných splátok. Prvá zvýšená splátka sa fakturuje pred začatím celého projektu. Po jej úhrade sa začne celý proces tvorby. Webstránka je až do splatenia plnej sumy majetkom ProWEB - Slovakia s.r.o. Po splatení celej ceny webstránky sa digitálne sídlo stáva na základe preberacieho protokolu majetkom objednávateľa.
Je potrebná finančná záloha? Áno, záloha je potrebná. Zložením zálohy potvrdzujete seriózny záujem o naše služby. Výška zálohy je individuálna, najmenej však 30% z ceny projektu. Zvyšok ceny sa vyfakturuje po dokončení digitálneho sídla alebo rozpočíta do splátok
Je cena domény a hostingu v cene projektu? Áno, je. Prvý rok za doménu a hosting neplatíte. Avšak, ak máte vlastnú doménu a hosting, bude nutné poskytnúť nám pristupové údaje aby sme vedeli nahrať Vašu webstránku na server. V prípade, že máte od nás technickú podporu, tieto platby sú už automaticky započítané v poplatku za technickú podporu.
Je možné platiť nájom za webstránku? Nie, nie je to možné. Bohužial takúto možnosť zatiaľ neposkytujeme.
Potrebujete odo mňa nejakú sučinnosť pri tvorbe? Čo Vám mám dodať? Áno, vaša súčinnosť je potrebná, nakoľko ide o vašu webstránku. Pred začatím tvorby projektu od vás budeme požadovať všetok materiál, ktorý bude v projekte uverejnený. Jedná sa najmä o fotografie, texty, logá a iné audiovizuálne prvky.

Nenašli ste svoju otázku?

Máte otázky, ktoré ste v tomto zozname nenašli? Kontaktujte nás telefonicky, e-mailom alebo cez livechat a my vám ochotne odpovieme.

FAQ arrow